Günümüz Hikayesi

Acı dolmuş kaplarında insanların, 
Gözyaşlarıyla yıkanmış,
Şehadet ezgileriyle yoğrulmuş topraklarında,
Bizde olanı elimizden almaya çalıştılar.

Zulme karşı direnene,
Hak yolunda yürüyene,
Küfre secde etmeyene,
Namluların ucunda işkence ve ölümü, 
Geride kalanlarına ise hüznü hak gördüler.

Gam ve keder dolmuş sokaklara, 
Umut dolu bakan gözlere,
Kederi dualarında haykıran annelere, 
Gökyüzünden acı olup yağdılar.

Bizim olanı bizden almaya çalışanlar; 
Zalimlerin en bedbahtı.
Vicdanını yitirmiş ve kalbi kurumuşçasına,
Bir avuç insan müsvettesi.

Ya biz?
Dili lal olmuşçasına susanlar.
Göz yumarcasına seyre dalmış zulmü 
Ve kulak tıkamış çocuk çığlıklarına, 
Rahat içinde yaşayanlar !

Vicdanımız mı kurumuştur ki 
Gönlünümüzü kaplayan bu is nedir?
-Nâdim 
Reklam